www.kraxnet.cz Xnet.cz | Administrace | XNet Wiki | Railshosting.cz  

EURUKO 2008

Tento víkend se v Praze konalo EURUKO 2008 - evropská konference o programovacím jazyku Ruby. Naše společnost konferenci sponsorovala a jako kolektivní člen Československého sdružení uživatelů programovacího jazyka Ruby i spolupořádala.

Na konferenci přišlo přes 290 účastníků a mezi řečníky byl mimo dalších i Matz - autor Ruby a David Heinemeier Hansson - autor Rails. 

EURUKO 2008

Zanechte komentář